Проектирање

Фирмата има Лиценца А за проектирање.. Инжинерите кои се ангажирани на изработка на проектна документација , почитувајќи ги законите , прописите и стандардите од оваа област, имаат изработено проекти од областа на становањето, деловни објекти, индустриски објекти, здравствени објекти и др.

Фирмата има Лиценца А за ревизија на проектна документација. Инжинерите исто така ги имаат потребните овластувања од својата област и со професионален пристап кон секој проект, ја потврдуваат усогласеноста на проектите со одредбите од законот за градење, стандардите и нормативите за проектирање и техичките прописи за градење.

Контакт адреса

Конекта Консалтинг Констракшн

Дебарца бр. 74 1000 Скопје, Македонија

Центар, Дебар Маало

Телефон: +389 23119182

Невзат: +389 70239946

Полад: +389 70272181

Александра: +389 75622230

Email: contact@ccc.com.mk

За компанијата

Нашата фирма е млада фирма. Основана е во мај 2008 година во Скопје. Меѓутоа вработените во фирмата, од кои поголемиот дел се инженери се со долгогодишно искуство од областа со која се занимаваат. Фирмата е формирана со задача да ги пружа своите услуги од областа на градежништвото и градежното инженерство. Со цел успешно и професионално ...